Cyberlink Inloggen

(Last Updated On: mei 29, 2023)

cyberlink inloggen hieronder opgesomd :

/**
* @output wp-includes/js/wp-embed-template.js
*/
(function ( window, document ) {
‘use strict’;

var supportedBrowser = ( document.querySelector && window.addEventListener ),
loaded = false,
secret,
secretTimeout,
resizing;

function sendEmbedMessage( message, value ) {
window.parent.postMessage( {
message: message,
value: value,
secret: secret
}, ‘*’ );
}

function onLoad() {
if ( loaded ) {
return;
}
loaded = true;

var share_dialog = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog’ ),
share_dialog_open = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog-open’ ),
share_dialog_close = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog-close’ ),
share_input = document.querySelectorAll( ‘.wp-embed-share-input’ ),
share_dialog_tabs = document.querySelectorAll( ‘.wp-embed-share-tab-button button’ ),
featured_image = document.querySelector( ‘.wp-embed-featured-image img’ ),
i;

if ( share_input ) {
for ( i = 0; i < share_input.length; i++ ) {
share_input[ i ].addEventListener( 'click', function ( e ) {
e.target.select();
} );
}
}

function openSharingDialog() {
share_dialog.className = share_dialog.className.replace( 'hidden', '' );
// Initial focus should go on the currently selected tab in the dialog.
document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' ).focus();
}

function closeSharingDialog() {
share_dialog.className += ' hidden';
document.querySelector( '.wp-embed-share-dialog-open' ).focus();
}

if ( share_dialog_open ) {
share_dialog_open.addEventListener( 'click', function () {
openSharingDialog();
} );
}

if ( share_dialog_close ) {
share_dialog_close.addEventListener( 'click', function () {
closeSharingDialog();
} );
}

function shareClickHandler( e ) {
var currentTab = document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' );
currentTab.setAttribute( 'aria-selected', 'false' );
document.querySelector( '#' + currentTab.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'true' );

Zie ook:  Cheapcargo Inloggen

e.target.setAttribute( 'aria-selected', 'true' );
document.querySelector( '#' + e.target.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'false' );
}

function shareKeyHandler( e ) {
var target = e.target,
previousSibling = target.parentElement.previousElementSibling,
nextSibling = target.parentElement.nextElementSibling,
newTab, newTabChild;

if ( 37 === e.keyCode ) {
newTab = previousSibling;
} else if ( 39 === e.keyCode ) {
newTab = nextSibling;
} else {
return false;
}

if ( 'rtl' === document.documentElement.getAttribute( 'dir' ) ) {
newTab = ( newTab === previousSibling ) ? nextSibling : previousSibling;
}

if ( newTab ) {
newTabChild = newTab.firstElementChild;

target.setAttribute( 'tabindex', '-1' );
target.setAttribute( 'aria-selected', false );
document.querySelector( '#' + target.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'true' );

newTabChild.setAttribute( 'tabindex', '0' );
newTabChild.setAttribute( 'aria-selected', 'true' );
newTabChild.focus();
document.querySelector( '#' + newTabChild.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'false' );
}
}

if ( share_dialog_tabs ) {
for ( i = 0; i < share_dialog_tabs.length; i++ ) {
share_dialog_tabs[ i ].addEventListener( 'click', shareClickHandler );

share_dialog_tabs[ i ].addEventListener( 'keydown', shareKeyHandler );
}
}

document.addEventListener( 'keydown', function ( e ) {
if ( 27 === e.keyCode && -1 === share_dialog.className.indexOf( 'hidden' ) ) {
closeSharingDialog();
} else if ( 9 === e.keyCode ) {
constrainTabbing( e );
}
}, false );

function constrainTabbing( e ) {
// Need to re-get the selected tab each time.
var firstFocusable = document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' );

if ( share_dialog_close === e.target && ! e.shiftKey ) {
firstFocusable.focus();
e.preventDefault();
} else if ( firstFocusable === e.target && e.shiftKey ) {
share_dialog_close.focus();
e.preventDefault();
}
}

Zie ook:  Crs Inloggen

if ( window.self === window.top ) {
return;
}

// Send this document's height to the parent (embedding) site.
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );

// Send the document's height again after the featured image has been loaded.
if ( featured_image ) {
featured_image.addEventListener( 'load', function() {
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );
} );
}

/**
* Detect clicks to external (_top) links.
*/
function linkClickHandler( e ) {
var target = e.target,
href;
if ( target.hasAttribute( 'href' ) ) {
href = target.getAttribute( 'href' );
} else {
href = target.parentElement.getAttribute( 'href' );
}

// Only catch clicks from the primary mouse button, without any modifiers.
if ( event.altKey || event.ctrlKey || event.metaKey || event.shiftKey ) {
return;
}

// Send link target to the parent (embedding) site.
if ( href ) {
sendEmbedMessage( 'link', href );
e.preventDefault();
}
}

document.addEventListener( 'click', linkClickHandler );
}

/**
* Iframe resize handler.
*/
function onResize() {
if ( window.self === window.top ) {
return;
}

clearTimeout( resizing );

resizing = setTimeout( function () {
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );
}, 100 );
}

/**
* Re-get the secret when it was added later on.
*/
function getSecret() {
if ( window.self === window.top || !!secret ) {
return;
}

Zie ook:  Centraal Beheer Achmea Renteplus Inloggen

secret = window.location.hash.replace( /.*secret=([\d\w]{10}).*/, '$1' );

clearTimeout( secretTimeout );

secretTimeout = setTimeout( function () {
getSecret();
}, 100 );
}

if ( supportedBrowser ) {
getSecret();
document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace( /\bno-js\b/, '' ) + ' js';
document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', onLoad, false );
window.addEventListener( 'load', onLoad, false );
window.addEventListener( 'resize', onResize, false );
}
})( window, document );

Cyberlink PowerDirector 17 Ultra: Snelle en voordelige veelkunner … Al vele montagejaren lang wordt de Cyberlink PowerDirector geroemd voor zijn snelle doorrekenen van realtime video en … Inloggen als abonnee.

11. CyberLink PowerDVD 14 (DE) design en multimedia software …

https://nl.hardware.info/product/245026/cyberlink-powerdvd-14-de

Bewerken Verwijderen Admin. CyberLink PowerDVD 14 (DE). Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops. Duits; Volledige …

12. CyberLink PowerDirector 16 Ultimate Suite design en …

https://nl.hardware.info/design-en-multimedia-software.128/cyberlink-powerdirector-16-ultimate-suite.450707

CyberLink PowerDirector 16 Ultimate Suite. Dit product is niet (meer) verkrijgbaar bij de bij Hardware Info aangesloten shops. Vergelijken Wensenlijst.

Plaats een reactie