Digitale Zaken

(Last Updated On: mei 30, 2023)

digitale zaken hieronder opgesomd :

/*! This file is auto-generated */
!function(c,u){“use strict”;var r,t,e,a=u.querySelector&&c.addEventListener,f=!1;function b(e,t){c.parent.postMessage({message:e,value:t,secret:r},”*”)}function m(){b(“height”,Math.ceil(u.body.getBoundingClientRect().height))}function n(){if(!f){f=!0;var e,r=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog”),t=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog-open”),a=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog-close”),n=u.querySelectorAll(“.wp-embed-share-input”),i=u.querySelectorAll(“.wp-embed-share-tab-button button”),s=u.querySelector(“.wp-embed-featured-image img”);if(n)for(e=0;e<n.length;e++)n[e].addEventListener("click",function(e){e.target.select()});if(t&&t.addEventListener("click",function(){r.className=r.className.replace("hidden",""),u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]').focus()}),a&&a.addEventListener("click",function(){o()}),i)for(e=0;e<i.length;e++)i[e].addEventListener("click",d),i[e].addEventListener("keydown",l);u.addEventListener("keydown",function(e){var t;27===e.keyCode&&-1===r.className.indexOf("hidden")?o():9===e.keyCode&&(t=e,e=u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]'),a!==t.target||t.shiftKey?e===t.target&&t.shiftKey&&(a.focus(),t.preventDefault()):(e.focus(),t.preventDefault()))},!1),c.self!==c.top&&(m(),s&&s.addEventListener("load",m),u.addEventListener("click",function(e){var t=((t=e.target).hasAttribute("href")?t:t.parentElement).getAttribute("href");event.altKey||event.ctrlKey||event.metaKey||event.shiftKey||t&&(b("link",t),e.preventDefault())}))}function o(){r.className+=" hidden",u.querySelector(".wp-embed-share-dialog-open").focus()}function d(e){var t=u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]');t.setAttribute("aria-selected","false"),u.querySelector("#"+t.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","true"),e.target.setAttribute("aria-selected","true"),u.querySelector("#"+e.target.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","false")}function l(e){var t,r=e.target,a=r.parentElement.previousElementSibling,n=r.parentElement.nextElementSibling;if(37===e.keyCode)t=a;else{if(39!==e.keyCode)return!1;t=n}(t="rtl"===u.documentElement.getAttribute("dir")?t===a?n:a:t)&&(t=t.firstElementChild,r.setAttribute("tabindex","-1"),r.setAttribute("aria-selected",!1),u.querySelector("#"+r.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","true"),t.setAttribute("tabindex","0"),t.setAttribute("aria-selected","true"),t.focus(),u.querySelector("#"+t.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","false"))}}a&&(!function e(){c.self===c.top||r||(r=c.location.hash.replace(/.*secret=([\d\w]{10}).*/,"$1"),clearTimeout(t),t=setTimeout(function(){e()},100))}(),u.documentElement.className=u.documentElement.className.replace(/\bno-js\b/,"")+" js",u.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),c.addEventListener("load",n,!1),c.addEventListener("resize",function(){c.self!==c.top&&(clearTimeout(e),e=setTimeout(m,100))},!1),c.addEventListener("message",function(e){var t=e.data;t&&e.source===c.parent&&(t.secret||t.message)&&t.secret===r&&"ready"===t.message&&m()},!1))}(window,document);

Al eerder gaf ook de tijdelijke commissie Digitale toekomst het advies om een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op te richten. 5 …

5. Ministerie van Digitale Zaken (@MinisterieDZ) | Twitter

The latest Tweets from Ministerie van Digitale Zaken (@MinisterieDZ). Het Ministerie van Digitale Zaken is een niet bestaand ministerie. Dit account geeft daar …

6. Tweede Kamer krijgt vaste commissie Digitale Zaken …

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/commissie-digitale-zaken-gaat-toezien-op-kennis.14859202.lynkx

Er komt een vaste commissie voor Digitale Zaken, die Kamerleden van voldoende kennis over digitalisering gaat voorzien en tevens er zorg …

Zie ook:  Directa Inloggen

7. Eindrapport tijdelijke commissie Digitale toekomst: “Update …

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/persberichten/eindrapport-tijdelijke-commissie-digitale-toekomst-%E2%80%9Cupdate-vereist%E2%80%9D

een vaste commissie voor Digitale Zaken in te stellen;; een kennisagenda digitalisering op te stellen om te bepalen welke informatie de Kamer hierover nodig …

8. Digitale Zaken | LinkedIn

https://nl.linkedin.com/company/digitale-zaken

Digitale Zaken ontwikkelt het CRM en projectbeheersysteem BundleBIt. Daarnaast maken wij (responsive) websites en vooral ook techniek achter websites.

9. Herco Lim – Owner – Digitale Zaken | LinkedIn

https://nl.linkedin.com/in/digitalezaken

Herco Lim. Eigenaar Digitale Zaken en website beheerder at Stichting Bevrijdingspop Haarlem. Digitale ZakenVrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam).

10. Tweede Kamer roept commissie voor digitale zaken in het …

https://www.nu.nl/tech/6084136/tweede-kamer-roept-commissie-voor-digitale-zaken-in-het-leven.html

De Tweede Kamer heeft woensdag een motie over het instellen van een commissie voor digitale zaken aangenomen. Na de Tweede …

11. Pontier wil een minister van Digitale Zaken – Omroep Gelderland

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6773593/Pontier-wil-een-minister-van-Digitale-Zaken

Zie ook:  Dropbox Inloggen

“Je ziet nu heel veel misgaan bij de overheid”, zegt kandidaat-Kamerlid Pontier, die een opsomming maakt van zaken die in zijn ogen op digitaal …

12. ‘Nederland heeft minister en wethouders voor Digitale Zaken …

https://www.agconnect.nl/artikel/nederland-heeft-minister-en-wethouders-voor-digitale-zaken-nodig

Nederland moet niet alleen een minister voor Digitale Zaken en Datahuishouding krijgen, maar ook wethouders en gedeputeerden die zich …

Plaats een reactie