Inloggen Diergeneeskunderegister

(Last Updated On: mei 29, 2023)

inloggen diergeneeskunderegister hieronder opgesomd :

/*! This file is auto-generated */
!function(c,u){“use strict”;var r,t,e,n=u.querySelector&&c.addEventListener,b=!1;function f(e,t){c.parent.postMessage({message:e,value:t,secret:r},”*”)}function i(){if(!b){b=!0;var e,r=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog”),t=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog-open”),n=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog-close”),i=u.querySelectorAll(“.wp-embed-share-input”),a=u.querySelectorAll(“.wp-embed-share-tab-button button”),o=u.querySelector(“.wp-embed-featured-image img”);if(i)for(e=0;e<i.length;e++)i[e].addEventListener("click",function(e){e.target.select()});if(t&&t.addEventListener("click",function(){r.className=r.className.replace("hidden",""),u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]').focus()}),n&&n.addEventListener("click",function(){l()}),a)for(e=0;e<a.length;e++)a[e].addEventListener("click",s),a[e].addEventListener("keydown",d);u.addEventListener("keydown",function(e){var t;27===e.keyCode&&-1===r.className.indexOf("hidden")?l():9===e.keyCode&&(t=e,e=u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]'),n!==t.target||t.shiftKey?e===t.target&&t.shiftKey&&(n.focus(),t.preventDefault()):(e.focus(),t.preventDefault()))},!1),c.self!==c.top&&(f("height",Math.ceil(u.body.getBoundingClientRect().height)),o&&o.addEventListener("load",function(){f("height",Math.ceil(u.body.getBoundingClientRect().height))}),u.addEventListener("click",function(e){var t=((t=e.target).hasAttribute("href")?t:t.parentElement).getAttribute("href");event.altKey||event.ctrlKey||event.metaKey||event.shiftKey||t&&(f("link",t),e.preventDefault())}))}function l(){r.className+=" hidden",u.querySelector(".wp-embed-share-dialog-open").focus()}function s(e){var t=u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]');t.setAttribute("aria-selected","false"),u.querySelector("#"+t.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","true"),e.target.setAttribute("aria-selected","true"),u.querySelector("#"+e.target.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","false")}function d(e){var t,r=e.target,n=r.parentElement.previousElementSibling,i=r.parentElement.nextElementSibling;if(37===e.keyCode)t=n;else{if(39!==e.keyCode)return!1;t=i}(t="rtl"===u.documentElement.getAttribute("dir")?t===n?i:n:t)&&(t=t.firstElementChild,r.setAttribute("tabindex","-1"),r.setAttribute("aria-selected",!1),u.querySelector("#"+r.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","true"),t.setAttribute("tabindex","0"),t.setAttribute("aria-selected","true"),t.focus(),u.querySelector("#"+t.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","false"))}}n&&(!function e(){c.self===c.top||r||(r=c.location.hash.replace(/.*secret=([\d\w]{10}).*/,"$1"),clearTimeout(t),t=setTimeout(function(){e()},100))}(),u.documentElement.className=u.documentElement.className.replace(/\bno-js\b/,"")+" js",u.addEventListener("DOMContentLoaded",i,!1),c.addEventListener("load",i,!1),c.addEventListener("resize",function(){c.self!==c.top&&(clearTimeout(e),e=setTimeout(function(){f("height",Math.ceil(u.body.getBoundingClientRect().height))},100))},!1))}(window,document);

var tcb_post_lists=JSON.parse(‘[]’);

… bij een pilot met eIDAS: digitaal inloggen over de landsgrenzen heen. … Het maakt voor opname in het Diergeneeskunderegister niet uit of je …

9. Verklaring van Diergeneeskunderegister | Invulassistent …

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1500

De tekst ‘Diergeneeskunderegister’ bovenaan geeft informatie over de locatie waar de … Alternatief: Gebruiker moet opnieuw inloggen.

10. Register voor dierenartsen – mijntipsenadvies.nl

https://www.mijntipsenadvies.nl/2010-09/register-voor-dierenartsen-NLTALBAR_EU122209

U kunt nu dus het Diergeneeskunderegister raadplegen … moeten geregistreerd staan bij het Diergeneeskunderegister.

11. 170222 nieuwsbrief knmvd toestemming gebruik gegevens udn

https://www.cpd-online.nl/download_file/559/0

Geachte dierenarts,. Verreweg de meeste dierenartsen in Nederland staan geregistreerd in het Diergeneeskunderegister van het CIBG. (www.

Zie ook:  Inloggen Oasen

12. Lid worden – Collectief Praktiserend Dierenartsen

https://www.cpd-online.nl/cpd-voor-wie/lid-worden

Praktiserende dierenartsen kunnen CPD-lid worden op basis van registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen …

Plaats een reactie