Inloggen Fitchannel

(Last Updated On: mei 30, 2023)

inloggen fitchannel hieronder opgesomd :

“,
overlayTitle = “

” + _localizedStrings.redirect_overlay_title + “

“,
overlayText = “

” + _localizedStrings.redirect_overlay_text + “

“;
switch (_redirectOverlay) {
case “overlay-only”:
break;
case “overlay-with-spinner”:
overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayContainerClose;
break;
default:
overlayHTML = overlayContainer + overlaySpinner + overlayTitle + overlayText + overlayContainerClose;
break;
}
overlay.insertAdjacentHTML(“afterbegin”, overlayHTML);
document.body.appendChild(overlay);
}
window.location = url;
};
var targetWindow = _targetWindow || ‘prefer-popup’,
lastPopup = false;
var buttonLinks = document.querySelectorAll(‘ a[data-plugin=”nsl”][data-action=”connect”], a[data-plugin=”nsl”][data-action=”link”]’);
buttonLinks.forEach(function (buttonLink) {
buttonLink.addEventListener(‘click’, function (e) {
if (lastPopup && !lastPopup.closed) {
e.preventDefault();
lastPopup.focus();
} else {
var href = this.href,
success = false;
if (href.indexOf(‘?’) !== -1) {
href += ‘&’;
} else {
href += ‘?’;
}
var redirectTo = this.dataset.redirect;
if (redirectTo === ‘current’) {
href += ‘redirect=’ + encodeURIComponent(window.location.href) + ‘&’;
} else if (redirectTo && redirectTo !== ”) {
href += ‘redirect=’ + encodeURIComponent(redirectTo) + ‘&’;
}
if (targetWindow !== ‘prefer-same-window’ && checkWebView()) {
targetWindow = ‘prefer-same-window’;
}
if (targetWindow === ‘prefer-popup’) {
lastPopup = NSLPopup(href + ‘display=popup’, ‘nsl-social-connect’, this.dataset.popupwidth, this.dataset.popupheight);
if (lastPopup) {
success = true;
e.preventDefault();
}
} else if (targetWindow === ‘prefer-new-tab’) {
var newTab = window.open(href + ‘display=popup’, ‘_blank’);
if (newTab) {
if (window.focus) {
newTab.focus();
}
success = true;
e.preventDefault();
}
}
if (!success) {
window.location = href;
e.preventDefault();
}
}
});
});
var googleLoginButtons = document.querySelectorAll(‘ a[data-plugin=”nsl”][data-provider=”google”]’);
if (googleLoginButtons.length && checkWebView() && !isAllowedWebViewForUserAgent(‘google’)) {
googleLoginButtons.forEach(function (googleLoginButton) {
googleLoginButton.remove();
});
}
var facebookLoginButtons = document.querySelectorAll(‘ a[data-plugin=”nsl”][data-provider=”facebook”]’);
if (facebookLoginButtons.length && checkWebView() && /Android/.test(window.navigator.userAgent) && !isAllowedWebViewForUserAgent(‘facebook’)) {
facebookLoginButtons.forEach(function (facebookLoginButton) {
facebookLoginButton.remove();
});
}
});})();

Zie ook:  Imko Inloggen

Login op je fitchannel account – inloggen kan via deze link; Ga vervolgens naar de instellingen van jou account; Klik dan op Abonnement hiermee kom je in …

Plaats een reactie