Advertising

Inloggen Muis

(Last Updated On: May 29, 2023)

inloggen muis hieronder opgesomd :

/**
* @output wp-includes/js/wp-embed-template.js
*/
(function ( window, document ) {
‘use strict’;

Advertising

var supportedBrowser = ( document.querySelector && window.addEventListener ),
loaded = false,
secret,
secretTimeout,
resizing;

function sendEmbedMessage( message, value ) {
window.parent.postMessage( {
message: message,
value: value,
secret: secret
}, ‘*’ );
}

Advertising

function onLoad() {
if ( loaded ) {
return;
}
loaded = true;

var share_dialog = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog’ ),
share_dialog_open = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog-open’ ),
share_dialog_close = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog-close’ ),
share_input = document.querySelectorAll( ‘.wp-embed-share-input’ ),
share_dialog_tabs = document.querySelectorAll( ‘.wp-embed-share-tab-button button’ ),
featured_image = document.querySelector( ‘.wp-embed-featured-image img’ ),
i;

if ( share_input ) {
for ( i = 0; i < share_input.length; i++ ) {
share_input[ i ].addEventListener( 'click', function ( e ) {
e.target.select();
} );
}
}

Advertising

function openSharingDialog() {
share_dialog.className = share_dialog.className.replace( 'hidden', '' );
// Initial focus should go on the currently selected tab in the dialog.
document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' ).focus();
}

function closeSharingDialog() {
share_dialog.className += ' hidden';
document.querySelector( '.wp-embed-share-dialog-open' ).focus();
}

if ( share_dialog_open ) {
share_dialog_open.addEventListener( 'click', function () {
openSharingDialog();
} );
}

Advertising

if ( share_dialog_close ) {
share_dialog_close.addEventListener( 'click', function () {
closeSharingDialog();
} );
}

function shareClickHandler( e ) {
var currentTab = document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' );
currentTab.setAttribute( 'aria-selected', 'false' );
document.querySelector( '#' + currentTab.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'true' );

e.target.setAttribute( 'aria-selected', 'true' );
document.querySelector( '#' + e.target.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'false' );
}

Zie ook:  Inloggen Abn Storing

function shareKeyHandler( e ) {
var target = e.target,
previousSibling = target.parentElement.previousElementSibling,
nextSibling = target.parentElement.nextElementSibling,
newTab, newTabChild;

if ( 37 === e.keyCode ) {
newTab = previousSibling;
} else if ( 39 === e.keyCode ) {
newTab = nextSibling;
} else {
return false;
}

if ( 'rtl' === document.documentElement.getAttribute( 'dir' ) ) {
newTab = ( newTab === previousSibling ) ? nextSibling : previousSibling;
}

if ( newTab ) {
newTabChild = newTab.firstElementChild;

target.setAttribute( 'tabindex', '-1' );
target.setAttribute( 'aria-selected', false );
document.querySelector( '#' + target.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'true' );

newTabChild.setAttribute( 'tabindex', '0' );
newTabChild.setAttribute( 'aria-selected', 'true' );
newTabChild.focus();
document.querySelector( '#' + newTabChild.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'false' );
}
}

if ( share_dialog_tabs ) {
for ( i = 0; i < share_dialog_tabs.length; i++ ) {
share_dialog_tabs[ i ].addEventListener( 'click', shareClickHandler );

share_dialog_tabs[ i ].addEventListener( 'keydown', shareKeyHandler );
}
}

document.addEventListener( 'keydown', function ( e ) {
if ( 27 === e.keyCode && -1 === share_dialog.className.indexOf( 'hidden' ) ) {
closeSharingDialog();
} else if ( 9 === e.keyCode ) {
constrainTabbing( e );
}
}, false );

function constrainTabbing( e ) {
// Need to re-get the selected tab each time.
var firstFocusable = document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' );

if ( share_dialog_close === e.target && ! e.shiftKey ) {
firstFocusable.focus();
e.preventDefault();
} else if ( firstFocusable === e.target && e.shiftKey ) {
share_dialog_close.focus();
e.preventDefault();
}
}

if ( window.self === window.top ) {
return;
}

// Send this document's height to the parent (embedding) site.
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );

Zie ook:  Inloggen Telegraaf Digitaal

// Send the document's height again after the featured image has been loaded.
if ( featured_image ) {
featured_image.addEventListener( 'load', function() {
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );
} );
}

/**
* Detect clicks to external (_top) links.
*/
function linkClickHandler( e ) {
var target = e.target,
href;
if ( target.hasAttribute( 'href' ) ) {
href = target.getAttribute( 'href' );
} else {
href = target.parentElement.getAttribute( 'href' );
}

// Only catch clicks from the primary mouse button, without any modifiers.
if ( event.altKey || event.ctrlKey || event.metaKey || event.shiftKey ) {
return;
}

// Send link target to the parent (embedding) site.
if ( href ) {
sendEmbedMessage( 'link', href );
e.preventDefault();
}
}

document.addEventListener( 'click', linkClickHandler );
}

/**
* Iframe resize handler.
*/
function onResize() {
if ( window.self === window.top ) {
return;
}

clearTimeout( resizing );

resizing = setTimeout( function () {
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );
}, 100 );
}

/**
* Re-get the secret when it was added later on.
*/
function getSecret() {
if ( window.self === window.top || !!secret ) {
return;
}

secret = window.location.hash.replace( /.*secret=([\d\w]{10}).*/, '$1' );

clearTimeout( secretTimeout );

secretTimeout = setTimeout( function () {
getSecret();
}, 100 );
}

if ( supportedBrowser ) {
getSecret();
document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace( /\bno-js\b/, '' ) + ' js';
document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', onLoad, false );
window.addEventListener( 'load', onLoad, false );
window.addEventListener( 'resize', onResize, false );
}
})( window, document );

Zie ook:  Inloggen Gemeente Overbetuwe

Bekijk hieronder de mogelijkheid om in te loggen in uw online omgeving. Boekhouden. Ga via de onderstaande link naar rechtstreeks naar de inlogpagina van …

9. Inloggen Muiswerk – Schoolingang onbekend

http://online.muiswerken.nl/de-atlant

Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.Informatie waarom dit gebeurt

10. Waar kan ik inloggen op iMUIS Online? – Kennisbank

Waar kan ik inloggen op iMUIS Online?

403 User Agent Denied

Your client or browser version is being used to send malformed or invalid requests.
Please update your browser if possible.

In het geval dat je abonnement rechtstreeks bij MUIS Software is afgesloten, kun je direct inloggen via de loginbutton op onze homepage.

11. ‎MUIS Software – LIVE Administratie App in de App Store

https://apps.apple.com/nl/app/muis-software-live-administratie-app/id687447526

iOS

12. Het schermtoetsenbord (OSK) gebruiken om te typen

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/het-schermtoetsenbord-osk-gebruiken-om-te-typen-ecbb5e08-5b4e-d8c8-f794-81dbf896267a

Gebruik deze modus als u een muis of joystick gebruikt voor het aanwijzen van toetsen. De tekens die u aanwijst, worden automatisch ingevoerd wanneer u …

Advertising

Leave a Comment