Intranet Sherpa Inloggen

(Last Updated On: mei 29, 2023)

intranet sherpa inloggen hieronder opgesomd :

/*! This file is auto-generated */
!function(c,u){“use strict”;var r,t,e,a=u.querySelector&&c.addEventListener,f=!1;function b(e,t){c.parent.postMessage({message:e,value:t,secret:r},”*”)}function m(){b(“height”,Math.ceil(u.body.getBoundingClientRect().height))}function n(){if(!f){f=!0;var e,r=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog”),t=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog-open”),a=u.querySelector(“.wp-embed-share-dialog-close”),n=u.querySelectorAll(“.wp-embed-share-input”),i=u.querySelectorAll(“.wp-embed-share-tab-button button”),s=u.querySelector(“.wp-embed-featured-image img”);if(n)for(e=0;e<n.length;e++)n[e].addEventListener("click",function(e){e.target.select()});if(t&&t.addEventListener("click",function(){r.className=r.className.replace("hidden",""),u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]').focus()}),a&&a.addEventListener("click",function(){o()}),i)for(e=0;e<i.length;e++)i[e].addEventListener("click",d),i[e].addEventListener("keydown",l);u.addEventListener("keydown",function(e){var t;27===e.keyCode&&-1===r.className.indexOf("hidden")?o():9===e.keyCode&&(t=e,e=u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]'),a!==t.target||t.shiftKey?e===t.target&&t.shiftKey&&(a.focus(),t.preventDefault()):(e.focus(),t.preventDefault()))},!1),c.self!==c.top&&(m(),s&&s.addEventListener("load",m),u.addEventListener("click",function(e){var t=((t=e.target).hasAttribute("href")?t:t.parentElement).getAttribute("href");event.altKey||event.ctrlKey||event.metaKey||event.shiftKey||t&&(b("link",t),e.preventDefault())}))}function o(){r.className+=" hidden",u.querySelector(".wp-embed-share-dialog-open").focus()}function d(e){var t=u.querySelector('.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]');t.setAttribute("aria-selected","false"),u.querySelector("#"+t.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","true"),e.target.setAttribute("aria-selected","true"),u.querySelector("#"+e.target.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","false")}function l(e){var t,r=e.target,a=r.parentElement.previousElementSibling,n=r.parentElement.nextElementSibling;if(37===e.keyCode)t=a;else{if(39!==e.keyCode)return!1;t=n}(t="rtl"===u.documentElement.getAttribute("dir")?t===a?n:a:t)&&(t=t.firstElementChild,r.setAttribute("tabindex","-1"),r.setAttribute("aria-selected",!1),u.querySelector("#"+r.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","true"),t.setAttribute("tabindex","0"),t.setAttribute("aria-selected","true"),t.focus(),u.querySelector("#"+t.getAttribute("aria-controls")).setAttribute("aria-hidden","false"))}}a&&(!function e(){c.self===c.top||r||(r=c.location.hash.replace(/.*secret=([\d\w]{10}).*/,"$1"),clearTimeout(t),t=setTimeout(function(){e()},100))}(),u.documentElement.className=u.documentElement.className.replace(/\bno-js\b/,"")+" js",u.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),c.addEventListener("load",n,!1),c.addEventListener("resize",function(){c.self!==c.top&&(clearTimeout(e),e=setTimeout(m,100))},!1),c.addEventListener("message",function(e){var t=e.data;t&&e.source===c.parent&&(t.secret||t.message)&&t.secret===r&&"ready"===t.message&&m()},!1))}(window,document);

The My Sherpa Intranet is the ‘Go To’ place for My Sherpa Programme Members. If you are a My Sherpa Programme member and do not have a login, please …

9. Informatiemateriaal over vaccinaties tegen het coronavirus …

https://www.vgn.nl/achtergrond/informatiemateriaal-over-vaccinaties-tegen-het-coronavirus

Praatplaat-Sherpa-Academie-voor-cliënten-vaccinaties.pdf. Document … Intranetpagina Odion FAQ corona vaccinatie.docx. Document …

10. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – Sherpa

https://www.yumpu.com/nl/document/view/19903566/de-wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo-sherpa

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – Sherpa. … Sherpa. Frederiek over haar werk als “flexer”. Samenleven in Gezinshuis Evertas … Zie intranet!

11. Magazine -Topper nr 1 – Sherpa – Yumpu

https://www.yumpu.com/nl/document/view/20372474/magazine-topper-nr-1-sherpa

Zie ook:  Inloggen Ziggo Wifi Punt

nieuwe woon- en werklocaties voor. cliënten, nieuwe raadsleden, bijzondere. samenwerking), op het intranet (voor medewerkers). en op de website van Sherpa …

12. Een gezonde leefomgeving voor jezelf en je kinderen | ’s …

https://www.sheerenloo.nl/nieuws/een-gezonde-leefomgeving-voor-jezelf-en-je-kinderen

Vilans, Sherpa, Cordaan en ’s Heeren Loo doen daarom samen onderzoek naar het terugdringen van roken bij ouders met LVB. Het is een …

Plaats een reactie