Problemen Met Inloggen Outlook

(Last Updated On: mei 29, 2023)

problemen met inloggen outlook hieronder opgesomd :

/**
* @output wp-includes/js/wp-embed-template.js
*/
(function ( window, document ) {
‘use strict’;

var supportedBrowser = ( document.querySelector && window.addEventListener ),
loaded = false,
secret,
secretTimeout,
resizing;

function sendEmbedMessage( message, value ) {
window.parent.postMessage( {
message: message,
value: value,
secret: secret
}, ‘*’ );
}

function onLoad() {
if ( loaded ) {
return;
}
loaded = true;

var share_dialog = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog’ ),
share_dialog_open = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog-open’ ),
share_dialog_close = document.querySelector( ‘.wp-embed-share-dialog-close’ ),
share_input = document.querySelectorAll( ‘.wp-embed-share-input’ ),
share_dialog_tabs = document.querySelectorAll( ‘.wp-embed-share-tab-button button’ ),
featured_image = document.querySelector( ‘.wp-embed-featured-image img’ ),
i;

if ( share_input ) {
for ( i = 0; i < share_input.length; i++ ) {
share_input[ i ].addEventListener( 'click', function ( e ) {
e.target.select();
} );
}
}

function openSharingDialog() {
share_dialog.className = share_dialog.className.replace( 'hidden', '' );
// Initial focus should go on the currently selected tab in the dialog.
document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' ).focus();
}

function closeSharingDialog() {
share_dialog.className += ' hidden';
document.querySelector( '.wp-embed-share-dialog-open' ).focus();
}

if ( share_dialog_open ) {
share_dialog_open.addEventListener( 'click', function () {
openSharingDialog();
} );
}

if ( share_dialog_close ) {
share_dialog_close.addEventListener( 'click', function () {
closeSharingDialog();
} );
}

function shareClickHandler( e ) {
var currentTab = document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' );
currentTab.setAttribute( 'aria-selected', 'false' );
document.querySelector( '#' + currentTab.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'true' );

e.target.setAttribute( 'aria-selected', 'true' );
document.querySelector( '#' + e.target.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'false' );
}

function shareKeyHandler( e ) {
var target = e.target,
previousSibling = target.parentElement.previousElementSibling,
nextSibling = target.parentElement.nextElementSibling,
newTab, newTabChild;

if ( 37 === e.keyCode ) {
newTab = previousSibling;
} else if ( 39 === e.keyCode ) {
newTab = nextSibling;
} else {
return false;
}

Zie ook:  Pincode Kwijt Ing

if ( 'rtl' === document.documentElement.getAttribute( 'dir' ) ) {
newTab = ( newTab === previousSibling ) ? nextSibling : previousSibling;
}

if ( newTab ) {
newTabChild = newTab.firstElementChild;

target.setAttribute( 'tabindex', '-1' );
target.setAttribute( 'aria-selected', false );
document.querySelector( '#' + target.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'true' );

newTabChild.setAttribute( 'tabindex', '0' );
newTabChild.setAttribute( 'aria-selected', 'true' );
newTabChild.focus();
document.querySelector( '#' + newTabChild.getAttribute( 'aria-controls' ) ).setAttribute( 'aria-hidden', 'false' );
}
}

if ( share_dialog_tabs ) {
for ( i = 0; i < share_dialog_tabs.length; i++ ) {
share_dialog_tabs[ i ].addEventListener( 'click', shareClickHandler );

share_dialog_tabs[ i ].addEventListener( 'keydown', shareKeyHandler );
}
}

document.addEventListener( 'keydown', function ( e ) {
if ( 27 === e.keyCode && -1 === share_dialog.className.indexOf( 'hidden' ) ) {
closeSharingDialog();
} else if ( 9 === e.keyCode ) {
constrainTabbing( e );
}
}, false );

function constrainTabbing( e ) {
// Need to re-get the selected tab each time.
var firstFocusable = document.querySelector( '.wp-embed-share-tab-button [aria-selected="true"]' );

if ( share_dialog_close === e.target && ! e.shiftKey ) {
firstFocusable.focus();
e.preventDefault();
} else if ( firstFocusable === e.target && e.shiftKey ) {
share_dialog_close.focus();
e.preventDefault();
}
}

if ( window.self === window.top ) {
return;
}

// Send this document's height to the parent (embedding) site.
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );

// Send the document's height again after the featured image has been loaded.
if ( featured_image ) {
featured_image.addEventListener( 'load', function() {
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );
} );
}

/**
* Detect clicks to external (_top) links.
*/
function linkClickHandler( e ) {
var target = e.target,
href;
if ( target.hasAttribute( 'href' ) ) {
href = target.getAttribute( 'href' );
} else {
href = target.parentElement.getAttribute( 'href' );
}

// Only catch clicks from the primary mouse button, without any modifiers.
if ( event.altKey || event.ctrlKey || event.metaKey || event.shiftKey ) {
return;
}

Zie ook:  Physios Inloggen

// Send link target to the parent (embedding) site.
if ( href ) {
sendEmbedMessage( 'link', href );
e.preventDefault();
}
}

document.addEventListener( 'click', linkClickHandler );
}

/**
* Iframe resize handler.
*/
function onResize() {
if ( window.self === window.top ) {
return;
}

clearTimeout( resizing );

resizing = setTimeout( function () {
sendEmbedMessage( 'height', Math.ceil( document.body.getBoundingClientRect().height ) );
}, 100 );
}

/**
* Re-get the secret when it was added later on.
*/
function getSecret() {
if ( window.self === window.top || !!secret ) {
return;
}

secret = window.location.hash.replace( /.*secret=([\d\w]{10}).*/, '$1' );

clearTimeout( secretTimeout );

secretTimeout = setTimeout( function () {
getSecret();
}, 100 );
}

if ( supportedBrowser ) {
getSecret();
document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace( /\bno-js\b/, '' ) + ' js';
document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', onLoad, false );
window.addEventListener( 'load', onLoad, false );
window.addEventListener( 'resize', onResize, false );
}
})( window, document );

Outlook probleem? Outlook is inmiddels een van de grootste mail diensten ter wereld. Dit zorgt helaas ook veel voor problemen met inloggen. Zoveel email …

3. (Tijdelijke) oplossingen voor recente problemen in Outlook.com

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/-tijdelijke-oplossingen-voor-recente-problemen-in-outlook-com-8c95d913-d96b-4065-9171-e1fa44b03ff5

Als er problemen zijn met het openen van Outlook.com, kunt u de status van Microsoft Office Online-services bekijken op de servicestatusportal. Als u problemen …

4. Als u zich niet kunt aanmelden bij uw Microsoft-account

https://support.microsoft.com/nl-nl/account-billing/u-kunt-zich-niet-aanmelden-bij-uw-microsoft-account-475c9b5c-8c25-49f1-9c2d-c64b7072e735

U bent de gebruikersnaam voor de service die u wilt gebruiken vergeten, of uw gebruikersnaam is correct, maar u kunt nog steeds niet inloggen. PROBLEMEN …

Zie ook:  Polaris Hrs Inloggen

5. Problemen met verbonden accounts in Outlook.com oplossen …

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/problemen-met-verbonden-accounts-in-outlook-com-oplossen-a99a1f0b-700d-4b3b-8f9a-28d463ff07f2

Waarom wordt ongewenste e-mail die naar mijn verbonden account is verzonden, niet gefilterd door Outlook.com?

6. Problemen met Outlook Mobile oplossen – Office-ondersteuning

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/problemen-met-outlook-mobile-oplossen-a264ef01-9c88-48fb-9285-7017e4f31f02

Synchronisatie- en aanmeldingsproblemen. De synchronisatie van het Outlook.com- of Microsoft 365-account is gestopt. Na instelling kan ik de agenda en …

7. problemen inloggen outlook – Microsoft Community

https://answers.microsoft.com/nl-nl/outlook_com/forum/oaccount-omyinfo/problemen-inloggen-outlook/b0461cde-4bc6-477f-9a02-01f421884548

Meer resultaten van answers.microsoft.com

8. Uw Outlook-e-mailverbinding herstellen door uw profiel te …

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/uw-outlook-e-mailverbinding-herstellen-door-uw-profiel-te-herstellen-4d5febf6-7623-486b-9a9f-d5cfc4264af3

Ondervindt u problemen wanneer u verbinding maakt met uw e-mail vanuit Outlook op uw bureaublad? Voer deze stappen uit om Outlook een diagnose te laten …

9. Foutmelding: Outlook synchronisatie en wachtwoord problemen

https://helpdesk.mijndomein.nl/hc/nl/articles/360001809817-Foutmelding-Outlook-synchronisatie-en-wachtwoord-problemen

Ervaar je 1 van deze problemen in Outlook? De foutcode 0x800CCC0E te zien krijgt als je bent ingelogd De melding in Outlook te zien…

10. Problemen oplossen – Outlook Support

https://www.osupportweb.com/a/outlook-mobile/?s=troubleshooting&l=nl

Problemen oplossen. Hoe kan een probleem of een bug gemeld worden? … primaire alias op mijn Outlook-account heb gewijzigd, kan ik niet meer inloggen.

11. Outlook blijft vragen om een wachtwoord

https://outlookpassword.recoverytoolbox.com/nl/outlook-keeps-asking-for-password.html

12. Microsoft bevestigt: Wederom een storing bij Outlook | NU …

https://www.nu.nl/tech/6080968/microsoft-bevestigt-wederom-een-storing-bij-outlook.html

Outlook kampt donderdagochtend met problemen. Gebruikers melden dat ze niet kunnen inloggen.

Plaats een reactie